Thông tin chi tiết

  • Thinkpad X1 Cacbon Gen 7
  • Core i7 8665U
  • Dram 16G
  • Ổ cứng 256gb NVME
  • Màn phân giải 2.5k WQHD

Hình ảnh thực tế

z5461358000881 2953562ac2fde3ac3296e73ec00bced8

z5461353569112 a58f596e5f3fdfb6823e254ad500ed96

z5461353569110 e8c81463193135b331300b6726f726cc

z5461353569107 fb157afccbd37f18b191003e3fe55a46

z5461353569106 caf0b39f22fd0593ec89171f50cfb4e2

 

z5461353568964 ec8a73541241482ed9b54e89281710a0

z5461353568959 d3b47199c29c4d905eab44fb94dea2ff

z5461353568958 193f17aa9d5f5f0203023853f1851a1a

z5461353546198 aaa172005e7776597281c7dd078d4bc1

z5461353546135 4acd02f00afd5de0d259b90d5573c4ca

z5461353568966 db5ed1f7f40755f0ea237eb1f5700b36