1

Gọi đăng ký, tiếp nhận Sửa máy tính

2

Tư vấn phương án Khắc phục

3

Sắp xếp kỹ thuật Kiểm tra tận nơi

4

Sửa chữa, khắc phục và Kiểm tra

5

Kiểm tra Ghi phiếu & thanh toán

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Có đội ngũ kỹ thuật chuyên linh vực máy tính sẽ giúp bạn khắc phục tận nơi nhanh chóng.

DỊCH VỤ LẮP ĐẶT

THAY THẾ, NÂNG CẤP MÁY TÍNH

DỊCH VỤ LẮP RÁP

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN