BÀN PHÍM ACER AR-680 USB

Bàn phím Acer AR 680 cực nhạy trong từng nút phím. Bạn có thể bấm liền một lúc 3 nút liên tiếp trong bàn phím trên word mà màn hình vẫn hiển thị đúng thứ tự bấm của bạn.